mise ŕ jour : septembre 2007


Vážené dámy, vážení páni,

jazykové a kultúrne inštitúty európskych krajín v Bratislave sa rozhodli zorganizovať súťaž na podporu jazykového vzdelávania a propagáciu Európskeho dňa jazykov.

Obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie tohto listu Vašim žiakom a študentom, ktorí majú záujem navrhnúť plagáty na podporu dôležitosti učenia sa jazykov, vzájomného porozumenia, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Plagáty by mali mať obrazové (kresby, obrázky, fotografie, symboly...) a/alebo textové prvky (heslá, krátke texty, slová) v bulharčine, angličtine, francúzštine, nemčine, maďarčine, poľštine, ruštine slovenčine, španielčine, taliančine alebo v iných európskych jazykoch.

Veríme, že táto súťaž je dobrou príležitosťou zvýšiť informovanosť mladých ľudí o kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v ich najbližšom susedstve a v širšej Európe. Tým, že majú použiť slová a grafické prostriedky, dostávajú príležitosť vyjadriť tvorivým spôsobom svoje myšlienky a pocity k tejto téme.

Prihláška (Word; 69 kB)

Porota vyberie najlepšie plagáty v každej kategórii. Vystvíme ich v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, 26. septembra 2007. Víťazov pozveme na otvorenie výstavy. Víťazné práce upravíme ako e-karty a sprístupníme ich na webových stránkach kultúrnych inštitútov európskych krajín. Práce zašleme po súťaži na požiadanie naspäť autorom.


Alliance française

Liens vers l'Alliance Française :

début